Zaznacz dwa zdania które właściwie charakteryzują układ hormonalny

Pobierz

A. Przysadka wydziela hormony pobudzające i hormony hamujące.. (0-1) Podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną układu nerwowego jest A. neuryt.. B.Układ nerwowy współpracuje z układem hormonalnym, a ich działania wzajemnie się uzupełniają.. 2 Zaznacz dwa zdania, które właściwie opisują przewodzenie impulsów nerwowych.Wskaż zdanie, w którym podano właściwy kierunek przewodzenia impulsu nerwowego.Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.. nadrzędną rolę w utrzymanie homeostazy odgrywają układy nerwowej hormonalny Oceń prawdziwość poniższych zdań.. Gruczoły odpowiadają za produkowanie oraz wydzielanie hormonów, które z kolei wpływają na funkcje konkretnych narządów lub całościowo na organizm.Zaznacz zdania, które właściwie charakteryzują rolę podwzgórza i przysadki w utrzymywaniu homeostazy.. Nałogowe palenie tytoniu.. Hormony tkankowe mają różnorodne pochodzenie chemiczne (peptydy, pochodne aminokwasów, pochodne lipidowe).Układ nerwowy Przewodzenie impulsu nerwowego Przewodzenie impulsów nerwowych odbywa się na zasadzie przepływu jonów przez błonę komórkową między.. To układ sterujący, który tworzą: przysadka mózgowa, tarczyca, przytarczyce, trzustka, nadnercza oraz jajniki u kobiet i jądra u mężczyzn.Wskaż poprawne dokończenie zdania.. (3 pkt) Układ hormonalny Układ rozrodczy Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień.1..

Zaznacz dwa zdania, które wlaściwie charakteryzują układ hormonalny.

człowieka umożliwiają jednokierunkowy przepływ krwi oraz zapobiegają jej cofaniu.. Gruczoły dokrewne znajdują się w różnych miejscach naszego organizmu i są ze soba bezpośrednio połączone.. Cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej biorą udział w… Możliwe odpowiedzi: 1. prezentacji antygenów konwencjonalnych limfocytom T., 2. prezentacji antygenów konwencjonalnych limfocytom B., 3. prezentacji antygenów konwencjonalnych komórkom NK., 4. prezentacji antygenów konwencjonalnych makrofagom.Kora mózgowa a dokładnie kora nowa (neocortex) to najbardziej zewnętrzna część naszego mózgu.. B. Podwzgórze wpływa na funkcjonowanie ośrodków w korze mózgu, pniu mózgu i rdzeniu kręgowym.. Mięśnie o układzie podłuŜnym WraŜliwa na hormony W czasie ciąŜy dochodzi do hypertrofii (przerostu, wzrostu objętości komórek ) i hiperplazji (wzrostu liczby komórek, rozrost).. Odgrywa decydującą rolę w w mechanizmie stresu.Biologia - Matura Czerwiec 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 8.. (0-3) wypustka komórki nerwowej, długa, krótka, pojedyncza, liczne 9.. Układ hormonalny w organizmach żywych pełni rolę regulacyjną w zapewnieniu homeostazy.Wraz z układem nerwowym i regulacją na poziomie tkankowym .4.. Komórki są na ogół płaskie i łączą się ze sobą licznymi wypustkami..

B.Zaznacz dwa zdania, które wlaściwie charakteryzują układ hormonalny.

Komórki są owalne lub okrągłe i leżą w jamkach, zwykle ułożone po dwie.. autonomiczny.jądra - parzyste gruczoły zbudowane z długich i cienkich kanalików nasiennych, w których produkowane są męskie komórki rozrodcze - plemniki; między kanalikami znajdują się komórki wytwarzające męskie hormony płciowe; obecność tych hormonów już w życiu płodowym warunkuje pojawienie się pierwszorzędowych i drugorzędowych męskich cech płciowych;Zaznacz zdania, które poprawnie charakteryzują homeostazę.. Wykreśl informacje tak, aby powstała .Question 12.. Nie we wszystkich jednak miejscach układu krwionośnego zastawki występują.. 1 Przyporządkuj elementom budowy neuronu (A-D) właściwe opisy (1-5).. Niskie ciśnienie tętnicze.. Dieta bogata w tłuszcze rybne i roślinne.. Wraz z nim oraz regulacją na poziomie tkankowym stanowi niezbędny mechanizm przystosowawczy do zmieniających się warunków, zarówno środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego.Układ hormonalny nazywa się także układem dokrewnym, ponieważ składa się z gruczołów rozmieszczonych w różnych częściach ciała.. A. Przysadka wydziela hormony pobudzające i hormony hamujące.. Zaznacz z poniższych, znakiem X, tylko trzy miejsca, w których zastawki nie występują..

Budowa i funkcje układu hormonalnego.

Nazwa hormonu X Y A. estrogen progesteronSpośród wymienionych czynników (A-E) wybierz dwa, które nie podnoszą ryzyka wystąpienia chorób będących następstwem miażdżycy.. B. Podwzgórze wpływa na funkcjonowanie ośrodków w korze mózgu, pniu mózgu i rdzeniu kręgowym.Zaznacz dwa zdania, które zawierają wyłącznie poprawne informacje o hormonach tkankowych.. W okresie menopauzy macica kurczy się, komórki myometrium ulegaja .więcej hormonu Y, który wpływa na rozrost błony śluzowej macicy, przygotowując ją do przyjęcia zapłodnionej komórki jajowej.. Układ hormonalny tworzą gruczoły wydzielania wewnętrznego (gruczoły dokrewne), których zadaniem jest wydzielanie hormonów.. B. Przysadka wydziela hormony pobudzające i hormony hamujące.Zaznacz zdania, które poprawnie charakteryzują Homeostazę.. tyroksynę (T4) i kalcytoninę, które odgrywają istotną rolę w. Adrenalina hormon i neuroprzekaźnik wytwarzany przez gruczoły dokrewne pochodzące z grzebienia nerwowego.. Ten enzym występuje w formie nieaktywnej w .Układ autonomiczny (układ wegetatywny) wraz z układem somatycznym tworzą układ nerwowy człowieka.Autonomiczny układ nerwowy odpowiada za takie zjawiska, jak czynność pętli jelitowych, rozszerzenie źrenicy czy tempo pracy serca - czyli za aspekty, których świadomie nie kontrolujemy.Układ hormonalny, układ wewnątrzwydzielniczy, układ dokrewny, układ endokrynny - układ narządów występujący u zwierząt, składający się z gruczołów dokrewnych i wyspecjalizowanych komórek warunkujących wydzielanie hormonów..

Zaznacz dwa zdania, które właściwie charakteryzują rolę podwzgórza i przysadki w utrzymywaniu homeostazy.

w żyłach.. Zaznacz literę P, jeśli zdanie .Układ hormonalny: hormony wydzielane przez jądra.. Układ hormonalny (także układ wewnątrzwydzielniczy, układ dokrewny, układ endokrynny) koordynuje i kontroluje komórki organizmu.. Zaznacz dwa zdania, które wlaściwie charakteryzują układ hormonalny.. A) to utrzymywanie na odpowiednim poziomie takich parametrów, jak temperatura ciała, ciśnienie krwi, skład chemiczny krwi.. Jest to najmłodsza ewolucyjnie część mózgu, w której przebiegają złożone procesy umysłowe takie jak: myślenie, język, pamięć, uwaga, koncentracja, podejmowanie decyzji, samokontrola, wyznaczanie celów i zadań, planowanie i monitorowanie działań, przewidywanie konsekwencji.Główny układ zgodności tkankowej, MHC (od ang. major histocompatibility complex) - zespół białek odpowiedzialnych za prezentację antygenów limfocytom T.Swoją nazwę zawdzięczają temu, że odkryto je jako pierwsze i najważniejsze białka decydujące o utrzymaniu się lub odrzuceniu przeszczepu, zatem odpowiadające za zgodność tkanek dawcy i biorcy.Nadnaczyniowa -cieńka .. Hormony tkankowe działają zawsze w obrębie tkanki, w której są wytwarzane.. Somatyczny.. (0-1) A. Podwzgórze ma własne receptory, wrażliwe m.in. na różne stężenie hormonów we krwi czy na zmianę temperatury.. w tętnicach.. C. Podwzgórze ma własne receptory, wrażliwe m.in na różne stężenie hormonów we krwi czy na .Matura Maj 2019, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 21. a) Zaznacz wiersz (A-D) w tabeli, w którym poprawnie przyporządkowano nazwy hormonów, których działanie przedstawiono w powyższym tekście.. B) to działania miała mające na celu zapobieganie chorobom C) mechanizmem regulującym homeostazę jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury ciała ciśnienia krwi oraz stężenia glukozy.Spośród niżej wymienionych zdań zaznacz wszystkie, które charakteryzują tkankę chrzęstną.. Mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia.Zastawki występujące w układzie krwionośnym min.. Podkreśl informacje, które dotyczą aksonów.. Gdy regulacją należy objąć proces długotrwały, który może trwać nawet kilka lat (np. wzrost organizmu), bardziej aktywny jest układ hormonalny.Zaznacz zdania, które właściwie charakteryzują rolę podwzgórza i przysadki w utrzymywaniu homeostazy.. Gdy potrzebna jest szybka reakcja organizmu, do akcji wkracza układ nerwowy.. Gruczoły dokrewne znajdują się w różnych miejscach naszego organizmu i są ze soba bezpośrednio połączone.. Powrót do normalnych rozmiarów kilka tygodni po porodzie.. Kategoria: Metabolizm - pozostałe Układ hormonalny Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień.. Rozkład glikogenu do glukozy jest katalizowany m.in. przez enzym fosforylazę glikogenową..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt