Planowanie jakości wyrobu

Pobierz

Czynności wstępne zorientowane.PROBLEMATYKA WYPRZEDZAJĄCEGO PLANOWANIA JAKOŚCI WYROBU I PROCESU NA PRZYKLADZIE BRANŻY AUTOMOTIVE .. Jakość zaczyna się od planowania.. APQP obejmuje wszystkie etapy wytwarzania, począwszy od opracowania projektu wyrobu po produkcję seryjną.W planie jakości może być określony skład dokumentów, metody identyfikacji i rejestracji, odpowiedzialni za stworzenie, przegląd i zatwierdzenie, a także sposoby uzyskania dostępu do dokumentów.. Efektywnego wykorzystania zasobów organizacji.. Planowanie i określenie programu Faza ta opisuje jak potrzeby i oczekiwania klienta są połączone z planowaniem oraz definiowaniem programu jakości.Podstawowe postulaty zaawansowanego planowania jakości wyrobu Identyfikacja potrzeb i wymagań klienta - dane wejsciowe Wymogi dokumentacyjne APQP Poziomy APQP - projekt, rozwój, walidacja produktu i procesu; działania korygujące Omówienie poziomów APQP oraz narzędzi powiązanych [ PPAP/FMEA/Control Plan ]Aleksander LUTYŃSKI.. P LANOWANIE JAKOŚCI WYROBU -3.. Zarządzanie i rozwój projektowania.. W takim przypadku się podaje obowiązujące normy projektowe, wymagania techniczne i jakościowe specyfikacje projektowe.APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu - DEKRA APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobu Opis Wdrażasz nowy produkt do produkcji?.

Planowania jakości produktu.

Planowanie jakości lub zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) zapewnia uzyskanie żądanych własności i stanu planowanych wyrobów podczas produkcji.. Te muszą być łatwo dostępne dla osób wykonujących procesy realizacji.Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (APQP) i proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP) w ujęciu AIAG ID 9103 Czas trwania: 2 dni Sprawdź terminy Szkolenie prowadzimy w formie stacjonarnej oraz w formie online.. Nie musi być koniecznie w jednym dokumencie, ale może czasem zawierać kilka dokumentów (rysunki, konfiguracji maszyny, kryteria kontroli; proces arkusze itp.).. W praktyce tej branży omawiana w artykule kategoria działań, warunkowana jest wieloma normami tworzonymi przez grupy producenckie i samych producentów samochodów.Produkcji planowanie realizacji wyrobu mogą być realizowane na wiele sposobów.. Zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie: Zarządzania projektami wg APQP (Advanced Product Quality Planning).. Wymagań IATF 16949:2016 dotyczących wprowadzania nowych wyrobów.. Minimalizacji ryzyka i opóźnień w projekcie.Wymagań przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności producenta za zaprojektowanie i wprowadzenie na rynek wyrobów bezpiecznych..

Definicja jakości 4.2.

metod rozwiązywania problemów .+48 (22) 696 43 96 Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy na temat zaawansowanego planowania jakości wyrobu.. Studia podyplomowe 2006/2007- 2007/2008.. Zdobądź umiejętności zarządzania nowymi projektami według metodyki APQP (Advanced Product Quality Planning).. Procesy te są wspierane i unormowane z pomocą różnych technik, m. in.. Zapoznanie uczestników z narzędziami stosowanymi w przemyśle motoryzacyjnym, służącym do projektowania nowych wyrobów oraz wdrażania nowych projektów do produkcji seryjnej.. Streszczenie: W artykule odniesiono problemy wyprzedzającego planowania procesów wdrażania nowych wyrobów do projektowania iprodukcji do szczególnych uwarunkowań w branży motoryzacyjnej.APQP & PPAP - ZAAWANSOWANE PLANOWANIE JAKOŚCI WYROBU I ZATWIERDZENIE CZĘŚCI DO PRODUKCJI SERYJNEJ Pre-test APQP - Moduł I Matryca odpowiedzialności - planowanie jakości Zakres projektu i zespół Decyzja źródłowa - plan uruchomienia Dane wejściowe do Planowania Jakości - plan zapewnienia - identyfikacja ryzyka i zarządzanie nimSzkolenia ISO 9001, 14001, 22000, 16949, 17025, 27001, 18001, szkolenia iso i kursy z jakości - auditor wewnętrzny ISO 9001:2008, pełnomocnik, HACCP, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Dodaj firmę Dodaj szkolenie Ulubione ( ) Moje kontoMusisz plan (patrz punkt 7.1) - co charakterystyczne wyrobu (-ów) do środka; typu pomiarów; co urządzenie pomiarowe do użycia; jak często do środka, wielkości próby, kryteria przyjęcia oraz ewidencji potrzebnej - dla każdego produktu lub typu produktu..

PN-ISO 10005.Planowanie jakości, FMEA, IMDS.

Opis szkolenia Zaawansowane planowanie jakości wyrobu odgrywa kluczową rolę w procesach organizacji.Szkolenia otwarte APQP szkolenie - zaawansowane planowanie jakości wyrobów z procedurą PPAP APQP - zaawansowane planowanie jakości wyrobów z procedurą PPAP Narzędzia jakościowe Szkolenie otwarte on-line CZAS TRWANIA: 2 dni / 9:00-16:00 TERMIN: 21-22 września 2022 - stacjonarnieOct 10, 2021dostarczenie wartościowego jakościowo wyrobu o czasie po najniższym koszcie.. Plan kontroli powinien również zawierać instrukcje dotyczące działań podjętych w przypadku wykrycia niezgodności.. Profil uczestnika:Dec 23, 2021W artykule omówiono przykładowe podręczniki tego zakresu (APQP i VDA), które opisują wyprzedzające planowanie jakości wyrobu i procesu w podziale na fazy realizacji.. Takie samo planowanie jak dla wyrobu organizacja powinna zastosować przy planowaniu systemu zarządzania jakością poprzez: określenie procesów potrzebnych w systemie zarządzania jakością oraz ich zastosowanie, określenie sekwencji tych procesów i ich wzajemnej zależności, określenie kryteriów i metod potrzebnych do tego aby te procesy były skuteczne, określenie zasobów i informacji potrzebnych dla realizacji tych procesów, określenie wskaźników i kryteriów akceptacji .Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (Advanced Product Quality Planning - APQP) to podstawowe działanie mające wykluczyć ryzyko błędów i gwarantować ciągły wzrost jakości..

Wpływ jakości produkcji na planowanie gotowego wyrobu 4.1.

Fazą wytyczającą kierunek.Planowanie produkcji i zarządzanie jakością Magda Proszowska, Donita Arquillo Przesłanki planowania produkcji: →Prowadzenie racjonalnej gospodarki w przedsiębiorstwie → Najlepsze dopasowanie wielkości i struktury produkcji do efektywnego popytu → Przygotowanie efektywnego planu produkcji → Szanse trwania w walce konkurencyjnej na rynku → Skuteczna realizacja programu .Plan kontroli jest jednym z elementów PPAP .. W niektórych przypadkach plan kontroli (control plan) jest używany w połączeniu z arkuszem kontrolnym lub listą kontrolną, gdzie notuje się odchylenia od normy.Planowanie rozwoju wyrobu i procesu podzielone jest na pięć głównych faz (patrz Rys. 3).. Oto jego fazy: 1.. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚĆIĄ WYTYCZNE DOTYCZĄCE PLANÓW JAKOŚĆI.. Jeśli w trakcie pracy jest założone projektowanie - plan jakości powinien zawierać plan projektowania.. Politechnika Śląska , Gliwice.. Korzystać z planu jakości produktów w celu udokumentowania tych kontroli.Podstawowe cele szkolenia.. Zastosowania podejścia PPAP do zatwierdzania procesu i .MRP a MRP II - planowanie zapotrzebowania na zasoby 3.6.2.. Zasad, cyklu i metod Zaawansowanego Planowania Jakości wyrobów.. Poznaj specyfikę branży motoryzacyjnej oraz zasady podejścia procesowego nakierowanego na klienta.PROBLEMATYKA WYPRZEDZAJĄCEGO PLANOWANIA JAKOŚCI WYROBU I PROCESU NA PRZYKLADZIE BRANŻY AUTOMOTIVE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt