Droga ku wspólnej europie genially

Pobierz

DEMOKRATYZACJA EUROPY ZACHODNIEJ.. Włochy republiką decyzją społeczeństwa w 1946 r. Obalenie dyktatury w Portugalii w 1974 r. I wprowadzenie demokracji (rewolucja goździków).a) Europejska Wspólnota Gospodarcza b) Europejska Wspólnota Węgla i Stali c) Europejska Wspólnota Energii Gospodarczej 11) Do ojców- założycieli Unii Europejskiej zalicza się: a) Charles de Gaulle b) Robert Schuman c) Alfredo de Gaspercini d) Karl Ardentauer 12) Traktaty rzymskie zostały podpisane w roku a) 1951 b) 1955 c) 1957 d) 1975a) Europejska Wspólnota Gospodarcza b) Europejska Wspólnota Węgla i Stali c) Europejska Wspólnota Energii Gospodarczej 11) Do ojców- założycieli Unii Europejskiej zalicza się: a) Charles de Gaulle b) Robert Schuman c) Alfredo de Gaspercini d) Karl Ardentauer 12) Traktaty rzymskie zostały podpisane w roku a) 1951 b) 1955 c) 1957 d) 1975Droga ku wspólnej Europie.. Zgodnie z planem Marshalla (1948) miały otrzymad 17 mld bezzwrotnej pomocy na odbudowę swojej gospodarki.. Podręcznik : str. 143-147Praca pisemna: 1) Wyjaśnij co określa się mianem NEOKOLONIALIZMU; podaj kilka (dwa, trzy).integracja europejska DROGA KU WSPÓLNEJ EUROPIE .. Deklaracja Schumana -9 maja 1950 r. Plan został przedstawiony 9 maja 1950 r. przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana.Feb 17, 2021TEMAT NR 23: DROGA KU WSPÓLNEJ EUROPIE 1..

Twórcy.Lekcja Temat: Droga ku wspólnej Europie 1.

Nie oznacza to jednak, że lekcje historii nie będą realizowane.. DROGA KU WSPÓLNEJ EUROPIE - NOTATKA _____ 1.. Integracja RFN z Zachodem i NATO, kanclerz Konrad Adenauer.. Europa zaczęła się jednoczyć po dwóch straszliwych wojnach światowych, które pochłonęły miliony ofiar.. Upadek europejskich dyktatur.. Upadły nazistowskie Niemcy, a w zachodnich strefach okupacyjnych władze amerykańskie, brytyjskie i francuskie narzuciły społeczeństwu niemieckiemu ustrój demokratyczny.. Powstała 16 kwietnia i skupiała początkowo 16 państw .. Polub to zadanie.. Początek integracji europejskiej.. Od EWG do Unii Europejskiej.. DEMOKRATYZACJA System demokratyczny w Zachodniej Europie po II wojnie światowej.. Rok 1945 przyniósł Europie wiele zmian ustrojowych.. Demokratyzacja Eu-ropy Zachodniej.. W celu zarządzania pomocą utworzono OEE - Europejską Organizację Współpracy Gospodarczej,Droga ku wspólnej Europie równocześnie z integracją państw kapitalistycznych, kraje komunistyczne powołują własną organizację Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), która ma na celu kontrolować wspólpracę gospodarczą między nimi państwa wchodzące w skład RWPG musiały wprowadzić industrializację,gospodarkę planową,socjalistyczny podział pracyDROGA KU WSPÓLNEJ EUROPIE by Weronika Gołąbek Prezentacje wykonały: Weronika Gąsior Weronika Gołąbek Zuzanna Wysmyk Koniec dyktatur w Hiszpanii i Portugalii Lata 70 XX w. to okres, w którym ostatecznie upadła dyktatura w Europie Zachodniej, Hiszpanii i Portugalii (od zakończenia II wojny św. była w izolacji), natomiast lataMar 2, 2021Droga ku wspólnej Europie 1948 rok - powstała Organizacja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (OEEC)..

Czego dowiesz się na tej lekcji?Klasa: 8 Temat: Droga ku wspólnej Europie.

Zrobimy je jednak w innej formie.. Demokratyzacja Europy Zachodniej a. w Niemczech został obalony faszyzm i rozpoczęła się budowa demokracji b. Włochy po abdykacji króla Wiktora Emanuela III przekształciły się w republikę c. przemiany polityczne we Francji w 1958 r. wprowadzono nową konstytucję nowa konstytucja dała początek V Republice Francuskiej z silnią prezydenturą17 lutego br ks kan Adam Lewandowski proboszcz parafii archikatedralnej dokonał otwarcia wystawy Ku wspólnej Europie Zorganizowana przez Katolickie.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt