Planowane zmiany w prawie oświatowym

Pobierz

Ma zostać wypłacone najpóźniej do 30 czerwca br., z wyrównaniem od 1 maja 2022 r.Nowe przepisy w ustawach oświatowych, aktualizacja sierpniowa, podwyżki dla nauczycieli.. Szkolenie jest przeznaczone dla każdego nauczyciela.. Powiemy co z pewnością wynika z dyrektyw, a co dodatkowo chce wprowadzić nasz ustawodawca.4 days ago2 days ago1 day ago Podczas szkolenia dokładnie zostaną omówione obowiązujące przepisy prawa i sposób ich realizacji.Feb 8, 2022Zmiany dla szkół podstawowych rozpoczęła się od roku szkolnego 2017/2018, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023.. Będzie możliwość zadawania pytań i konsultacji po zakończeniu szkolenia.Jan 7, 2021Jul 8, 2021Planowane przepisy mają między innymi podporządkować proces powoływania dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych kuratorom.. W ramach zakupu otrzymasz przejrzyste materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej oraz dostęp do nagrania szkolenia z dnia 22 .. planowane zmiany w prawie .Jun 10, 2021Jun 10, 2021Zostaną omówione również planowane zmiany w prawie oświatowym i Karcie Nauczyciela, w tym dotyczące odpowiedzialności prawnej dyrektora.. Oprócz wielu zmian, które opisaliśmy tutaj, zmianie uległy również przepisy dotyczące finansowania oświaty, w tym subwencji oświatowej.. Dyrektorzy szkół mają być skuteczniej kontrolowani przez nadzór pedagogiczny, a w razie zastrzeżeń do ich pracy - zawieszani lub odwoływani..

Rok 2022 przyniesie kolejne istotne zmiany w prawie pracy, będące wynikiem wdrożenia dwóch dyrektyw unijnych.

Przedstawiamy szczegółowe omówienie zmian!1 day agoUstawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.. Podstawy, zakres zmian; Dodatkowa aktualizacja kwot dotacji w sierpniu 2022.. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami reform przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.. Dla kogo nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty Program Nadzór pedagogiczny (wprowadzone), Inne zmiany w prawie oświatowym (wprowadzone), Szersze uprawnienia kuratora oświaty (planowane) ,Planowane zmiany w prawie oświatowym - na co muszą przygotować się szkoły w 2022 roku?. Zgodnie z zapisami znowelizowanej Karty Nauczyciela w okresie od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększy się o 4,4%.. Uczestnicy szkolenia otrzymają projekty dokumentów, o których mowa w dyrektywie o ochronie sygnalistów.. Podstawa prawnaDec 31, 2021Szkolenie dotyczy najnowszych zmian w Prawie oświatowym, takich jak zmiany uprawnień kuratora oświaty i reformy w kadrach i płacach nauczycieli.. Projekt ustawy Prawo oświatowe został skierowany do dalszych prac w Parlamencie.Dec 7, 2021Jednym z ważniejszych tematów są ostatnio planowane zmiany w oświacie.. - Verte | Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr - Wrocław Szkolenia Bezpłatny webinar Skorzystaj z naszej wiedzy zupełnie za darmo Prowadzący Anna Krause Trener Prawnik, przez prawie 10 lat pracowała w szkole na stanowisku dyrektora, pedagoga oraz nauczyciela.Zmiany w prawie oświatowym Polski Ład 2.0 - zmiany także dla pracowników oświaty Sejm uchwalił zmiany w Polskim Ładzie, które w pewnym zakresie mają przywrócić rozwiązania podatkowe sprzed 2022 r. Oprócz tego pracownicy oświaty doczekają się obniżki podatku dochodowego do 12%..

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatoweJan 5, 2022Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje kolejne zmiany w Prawie oświatowym.

Podręczniki i ćwiczenia dostają w szkole wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych.Feb 19, 2022Jun 15, 2021możliwość świadomego podjęcia decyzji zawodowych.. zmiany w Ustawie Prawo oświatowe (tzw. "Lex Czarnek"), zwiększenie roli kuratora oświaty, nauczanie zdalne, zmiany w statucie szkoły/placówki, planowane zmiany w prawie pracy, aktualne zmiany w prawie pracy dotyczące zwolnień chorobowych, projekt ustawy o tzw. sygnalistach.Celem szkolenia jest zapoznanie i wyjaśnienie proponowanych zmian w prawie oświatowym oraz prawie pracy.. Głębokie reformy w oświacie są jednym z podstawowych założeń programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z 2015 roku.Obejmuje ona zarówno sferę typowo biznesową, ale także sferę zatrudnienia.. Nowelizacja czeka już tylko na podpis Prezydenta.Feb 16, 2022Ostatni rok przyniósł wiele zmian w prawie oświatowym.Obowiązujące i projektowane zmiany dotyczą Prawa oświatowego, Karty nauczyciela, Kodeksu pracy, ustawy o wychowaniu w trzeźwości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt