Podaj 3 cechy które są charakterystyczne dla wszystkich stawonogów

Pobierz

5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 5.11.2019 (10:19) - przydatność: 85% - głosów: 44.. Narządy gębowe różnych typów: gryzący, gryząco-liżący, ssący, kłująco-ssący i liżący.. Typ przeobrażenia: Uzasadnienie: 10.3.. Obecność czułków.. Zaznacz dwie cechy, które nie są charakterystyczne dla wszystkich przedstawicieli strunowców oraz podaj uzasadnienie wyboru każdej z nich.. heteronomiczna segmentacja ciała (zespolenia segmentów w tagmy) występowanie parzystych, członowanych odnóży (przednie pary często przekształcone w narządy gębowe)Odnóża stawonogów pochodzą od parapodiów wieloszczetów (zob.. Cechą szczególną stawonogów jest budowa odnóży podzielonych na człony, które są połączone stawami.. Następnie podaj nazwycechy mieczaków: -tórnojamowość, trójwarstwowość, dwuboczna symetria ciała ( wyjątek- ślimaki ) -otwarty układ krążenia ( prawie zamknięty i dwuobiegowy) -układ pokarmowy zbudowany z trzech odcinków -układ nerwowy oddzielony od powłok ciała -Rozdzielnopłciowe lub obojnaki - pełzają dzięki fali pobudzenia mięśniowego cechy skorupiaków: -w większości zyją w wodzie -Rozdzielnopłciowe lub obojnaki - oddychają całą powierzchnią ciała, skrzelami lub płucami .Wpisz charakterystyczne cechy grup zwierząt zaliczanych do stawonogów.. Obecność skrzydeł.. (0-1) Określ typ przeobrażenia występującego u jętki..

Wskaż trzy cechy, które są charakterystyczne dla wszystkich stawonogów.

B. Ciało podzielone na segmenty.. pokaż więcej.. Opowiedz o życiu i zajęciach zakonników średniowiecznych.. Owady posiadają głowę, tułów i odwłok, a skorupiaki i pajęczaki - głowotułów i odwłok.. odnóża składające się z odcinków połączonych stawami.. Nieliczne bywają nawet wewnętrznymi pasożytami.. Ich nazwa pochodzi od stawów - połączeń między członowanymi odnóżami .1 Obecność czułków.a) zawsze 3 pary b) zawsze 4 pary c) zawsze 5 par d) różną w zależności od gatunku 6) W jaki sposób połączone są liczne części odnóży stawonogów?. Ciało pokryte chitynowym oskórkiem.. - posiadają szkielet zewnętrzny będący miejscem przyczepu mięśni.. 9.Tak więc, stawonogi są zwierzętami charakteryzującymi się następującymi charakterystycznymi cechami: obecność segmentowanych kończyn; trzy części ciała: głowa, klatka piersiowa i brzuch;Główne cechy budowy stawonogów.. Obecność skrzydeł.. Maja one wiele cech wspólnych świadczących o ich przynależności do tego typu.. pajęczaki: - oddychają płucami i tchawkami - dwudzielna budowa ciała-cztery pary odnóży krocznych skorupiaki: - dwudzielna budowa ciała-oddychają skrzelami-chitynowy pancerz.owady.. Rozwiązania zadań.. Stawonogi są przeważnie zwierzętami drobnymi, tylko nieliczna formy są duże, osiągające ok. 0,5 m długości (niektóre kopalne mierzą ok. 3 m).Stawonogi dzielimy na 3 gromady: SKORUPIAKI, OWADY i PAJĘCZAKI..

Zaznacz cechy charakterystyczne dla wszystkich stawonogów.

rozwiązane.. Występują praktycznie we wszystkich dostępnych zwierzętom środowiskach- od głębokich mórz po bezwodne pustynie.. a) położenie przewodu pokarmowego po stronie brzusznej.Na podstawie tekstu i rysunku podaj dwie cechy budowy morfologicznej jętek, które występują wyłącznie u owadów.. Skorupiaki to stawonogi żyjące głównie w wodzie.Wspólne cechy stawonogów: - posiadają parzyste odnóża zbudowane z członów połączonych stawami.. Jak nazywa się proces wymiany oskórka u stawonogów?. Charakterystyczne cechy: ciało składa się z głowy z parą czułków, tułowia i odwłoka.. Ciało pokryte chitynowym oskórkiem.Stawonogi Środowisko: lądowe, wodne( skorupiaki), powietrzne (owady) Cechy: - występowanie odnóży połączonych stawowo; - ciało pokryte pancerzem chitynowym; - ciało podzielone na tagmy( części) : głowa, tułów, odwłok( u skorupiaków i pajęczaków) - u owadów występowanie 3ech par odnóży krocznych.Najbardziej charakterystycznymi cechami stawonogów są:-obecność parzystych,członowanych odnóży-pokrycie ciała twardym chitynowym pancerzem-wytworzenie zróżnicowanego aparatu gębowego-podzielenie ciała na 2 części (głowotułów i odwłok)-otwarty układ krwionośny-zróżnicowany układ oddechowy (skrzela,tchawki,płucotchawki)1.. Tagmy - są to odcinki ciała ( większe niż segmenty), z których zbudowane są stawonogi..

Na rysunkach przedstawiono charakterystycznych przedstawicieli stawonogów.

;D 2. owady: - trójdzielna budowa ciała-3 pary odnóży krocznych-skrzydła u większości gatunków - oddychają tchawkami.. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.U stawonogów występuje wzrost skokowy, gdyż cała powierzchnia ich ciała jest okryta sztywnym szkieletem zewnętrznym, który jest zrzucany okresowo, natomiast mięczaki mają wolny brzeg muszli, wzdłuż którego odkładają się kolejne warstwy budujących ją substancji.Między płaszczem a tułowiem występuje jama płaszczowa ( zawiera skrzela, otwory układu wydalniczego i pokarmowego ) 4. układ oddechowy ( formy wodne- pierzaste skrzela, ktenidia ) 5. otwarty układ krążenia ( prawie zamknięty i dwuobiegowy) 6. układ pokarmowy zbudowany z trzech odcinków ( występuje tarka - radula) 7. układ wydalniczy tworzony przez nerki, które otwierają się do jamy osierdziowej, skąd szkodliwe produkty przemiany materii są usuwane do jamy płaszczowej.Który z organizmów wytwarza perły?, Jak powstają perły?, Opisz budowę zewnętrzną ślimaka, Opisz budowę zewnętrzną małży, Opisz budowę zewnętrzną głowonoga, Opisz budowę zewnętrzną pajęczaka, Opisz budowę zewnętrzną owada, Opisz budowę zewnętrzną skorupiaka, Podaj 3 cechy charakterystyczne dla stawonogów, Podaj cechy charakterystyczne dla mięczaków, Podaj 2 .Wymień trzy cechy budowy raka które są wspólne dla większości skorupiakuw..

Cechy, które są charakterystyczne dla wszystkich stawonogów:Stawonogi - charakterystyka.

Odnóża stawonogów natomiast łączą się stawami (ruchomo) z segmentami ciała i są podzielone na odcinki, także powiązane ze sobą stawami.Biologia - Matura Czerwiec 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.. Spotyka się je zarówno w wodzie, w powietrzu, jak i na lądzie oraz w glebie.. C. Odnóża zbudowane z odcinków połączonych stawami.. Część odnóży jest przystosowana do poruszania się, a inne służą na przykład do zdobywania i rozdrabniania pokarmu.Długość życia jest bardzo zróżnicowana, żyją one od kilkudziesięciu lat (kraby do 35 lat) do kilku dni.. B. Ciało podzielone na segmenty.. - w rozwoju występuje postać larwalna.1.. Pytanie 7. a) Podaj, który z przedstawionych stawonogów (A lub B) należy do gromady owadów, a który - do gromady pajęczaków.. a) za pomocą stawów b) za pomocą chityny c) za pomocą oskórka d) za pomocą wylinki 7) Wskaż trzy cechy, które są charakterystyczne dla wszystkich stawonogów.Są to organizmy zdecydowanie lądowe, w większości potrafiące latać.. Odpowiedź uzasadnij.. - posiadają chitynowy pancerz lub oskórek, których główną substancją budulcową jest chityna.. Tułów ma 3 segmenty; z każdego z nich wyrasta para odnóży krocznych.Segmenty ciała łączą się w większe odcinki, nazywane tagmami.. C. Odnóża zbudowane z odcinków połączonych stawami.. Jako jedyne bezkręgowce opanowały też .Temat: Praca klasowa - stawonogi i mięczaki Rozwiąż test samodzielnie i prześlij na adres: 1 Wskaż trzy cechy, które są charakterystyczne dla wszystkich stawonogów.. Pytanie 6.. Obecność czułków.. Stawonogi są dziś największą grupą zwierząt zarówno pod względem liczby gatunków jak i biomasy.. wspólne cechy to:-okrycie ciała pancerzykiem-odnóża składające się z kilku ruchomych względem siebie części.. F. Oczy złożone.. Pytania i odpowiedzi .. Stawonogi są zwierzętami, które opanowały wszystkie środowiska.. C. Odnóża zbudowane z odcinków połączonych stawami.. rys. 3.176), ale w porównaniu z parapodiami mają znacznie bardziej skomplikowaną budowę.. Obecność skrzydeł.. Wskaż trzy cechy, które są charakterystyczne dla wszystkich stawonogów.. linienie.Zaznacz 2 cechy, które są charakterystyczne dla wszystkich stawonogów: a) obecność skrzydeł; b) odnóża zbudowane z odcinków połączonych stawami; c) obecność czułków; d) oczy złożone; e) ciało pokryte chitynowym oskórkiem.. - ich ciało jest segmentowane.. ciało pokryte chitynowym oskórkiem.. Kategoria: Stawonogi Typ: Podaj/wymień.. A. Zaznacz 2 cechy, które są charakterystyczne dla wszystkich stawonogów: a) obecność skrzydeł; b) odnóża zbudowane z od - Pytania i odpowiedzi - Biologia.. B. Ciało podzielone na segmenty.. Parapodia pierścienic nie są członowane i nie mają połączeń stawowych.. 2 Przeanalizuj tabelę, w której porównano środowisko życia i budowę trzech grup stawonogów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt